Accueil        Séances plénières         Tables des matières         Biographies         Livres numérisés     Bibliographie et liens      Note d’intention

 

VAN DER LOOY Lieven (1786 - 1871)

 

 

 

VAN DER LOOY Lieven, né le 13 février 1786 à Saint-Amand, décédé le 14 janvier 1871 à Saint-Amand

Age en 1830 : 42 ans

Congressiste (1830-1831, Alost)

 

 

Biographie

Interventions au cours de la session 1830-1831 (Congrès national)

 

 

BIOGRAPHIE

 

(Extrait de : C. BEYAERT, Biographies des membres du Congrès national, Bruxelles, 1930, p. 98)

Né en 1787, à Saint-Amand (province d’Anvers), Lieven Van der Looy prit part aux travaux du Congrès national comme député d’Alost.

Notaire et conseiller communal à Alost, il avait été secrétaire de la commission administrative de la ville d’Anvers.

_______________________

(Extrait de : http://www.stanny-van-grasdorff.be/livinus.htm)

Franciscus Van der Looy, een schipper uit Oude Tonge bij Willemstad in Nederland en daar geboren omstreeks 1766, huwt omstreeks 1793 met Coleta Joanna Van Cauter die te Welle geboren is omstreeks 1773. Franciscus stamt uit een schippersfamilie want ook zijn vader, Adrianus Vanderloo, en zijn moeder Adriana Bouwens, zijn schippers.

Omstreeks 1793/1794 wonen ze te Sint-Amands en hun eerste kind uit een rij van twaalf, Francisca, wordt hier geboren op 24 augustus 1794 in de toenmalige Borgstraat (wijk B).

Hun tweede kind is een zoon, hier geboren op 13 februari 1796 en krijgt de naam Livinus. Zoals zijn vader en zijn grootvader heeft ook Livinus of Livien, schippersbloed door zijn aderen stromen. Tijdens de vrijheidsstrijd met de Nederlanden in de jaren 1815 – 1830 onderscheidde hij zich als scheepskapitein.Ook zijn broers en een zuster worden schipper.

Na de onafhankelijkheid van het land oefende Livien Van der Looy van 1830 tot 1833 het ambt uit van secretaris der stad Aalst.

Van 1834 tot 1836 was hij schepen en van 1837 tot 1848 gemeenteraadslid in die stad. Hij was tevens notaris.Werd benoemd tot Ridder in de Leopoldsorde en vereerd met het IJzeren Kruis.

Bij de onafhankelijkheid van België in 1830 werd hij gekozen als afgevaardigde van het district Aalst , provincie Oost-Vlaanderen. (hij was dus niet gekozen als afgevaardigde van Sint-Amands zoals dikwijls verteld wordt)  tussen de 200 leden van het Nationaal Congres, en behoorde tot de strekking der catholieke democraten. Tot secretaris benoemd van de administratieve commissie die Antwerpen controleerde, vermoedelijk omdat hij afkomstig was van Sint-Amands, maar daar is geen duidelijkheid over. In de verslagen van het Nationaal Congres is er geen enkele tussenkomst of interventie te vinden van Livien Van der Looy. Dit zegt ook C. Beyaert in zijn biografie over Van der Looy. En ik vind er ook niets van terug in de verslagen van het Nationaal Congres uit 1830-1831.

Hij was dus een gewoon Congreslid en had niet veel in de pap te brokken. De enige vermelding is, dat hij aanwezig was op een stemming, waarvoor minstens 80 % nodig was voor de absolute meerderheid en waar Livien Van der Looy gestemd heeft : voor, samen met 94 andere en 73 tegen.

Op 24 november 1830 komt hij nog eens voor op een stemming waar hij samen met 161 leden van de 189 stemt : voor.  Op 15 december 1830 is er een stemming voor de Senaat en Livien stemt daar samen met 62 anderen : tegen. En ook op 16 december 1830 stemt hij.

Bij de verkiezing van het eerste Belgische Parlement op 8 september 1831 werd Livien Van der Looy niet gekozen.

Méér heb ik niet teruggevonden in de verslagen van het Nationaal Congres over Livinus Van der Looy.

Alhoewel hij voor onze gemeente niet veel gedaan heeft, is Sint-Amands toch erkentelijk geweest voor Livien en een straat, de Livien Van der Looystraat, herinnert aan deze man wiens naam terug te vinden is op de Congreszuil te Brussel, samen met de andere 200 Congresleden.

Het verhaal dat er een borstbeeld zou bestaan hebben van Livien Van der Looy, dat zou gepronkt hebben in het Parlement, is dus niet waar, en dat werd mij ook bevestigd door de Dienst Protocol van de Kamer van Volksvertegenwoordigers te Brussel.Ook in de informatheek van het Vlaams Parlement werd gezocht in allerhande boeken met foto's van de Congresleden van 1830, maar over Livien Van der Looy is geen informatie te vinden.

Over zijn huwelijksleven is niet veel bekend. Livien trouwt een eerste keer met Catharina Merckx en daarna als weduwnaar met ene Octavia De Waepenaart.

Hij moet wel heel veel van Sint-Amands gehouden hebben want zijn laatste levensjaren slijt hij in zijn geboortedorp, in zijn ouderlijk huis in de Borgstraat, in het toenmalig nummer 35, alhoewel hij zijn hele leven te Aalst verbracht.

Livien Van der Looy overleed te Sint-Amands op 14 januari 1871 op 74-jarige leeftijd als echtgenoot van Octavia de Waepenaart en werd te Sint-Amands begraven.

Vandenbussche S.

 

 

INTERVENTIONS AU COURS DE LA SESSION 1830-1831 (Congrès national)

 

(00) Vérification de ses pouvoirs comme membre du Congrès  (10/11/1830)

Aucune intervention